Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy