Gmina Tarnobrzeg pozyskała blisko 2,3 mln złotych na remont zabytkowej części Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

Zabytkowa część TDK, to, jak czytamy w „Tarnobrzeskim przewodniku” Tadeusza Zycha, jeden z najładniejszych budynków w mieście. Tam też znajdziemy krótki rys historyczny tego obiektu: „Kiedyś znajdowało się tu Towarzystwo Kasynowe Urzędnicze, dziś zaś Tarnobrzeski Dom Kultury. Towarzystwo powstało w 1902 roku, a jego głównym celem była integracja lokalnej inteligencji. Niespełna dziesięć lat później, kosztem 30 000 koron, wybudowało ono wspomniany gmach, którego projektantem był inż. Nikodemowicz. Pomimo rozbudowy w latach 60 i 70 XX wieku budynek zachował, również wewnątrz, swój piękny, historyczny charakter”.

Także i teraz prace remontowe nie zaburzą zabytkowego charakteru budynku. Czekające zabytkową część TDK roboty budowlanedotyczyć będą architektury pomieszczeń, tj: sala kameralna, foyer, sala ćwiczeń i pomieszczenia administracyjne. Wymieniona zostanie instalacja sanitarna, elektroenergetyczna, wykonana instalacja audio, wideo oraz oświetlenie sceniczne sali kameralnej. Zamontowany zostanie również system wystawienniczy wraz z oświetleniem oraz monitoring. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie otoczenia (mała architektura, iluminacja i oświetlenie zewnętrzne), a także wykonanie prac drogowych przy budynku TDK, w tym parkingu.

Wartość zadania oszacowano na kwotę 2 744 956,78 zł, pozyskane przez Gminę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi dokładnie 2 297 742,86 zł, co stanowi 85 proc. całości kosztów. Prace ruszą jeszcze w tym roku, po rozstrzygnięciu przetargów, a potrwają do września 2018 r.

Tytuł projektu: „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega”.

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Działanie 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.