Jest projekt ustawy, która 1 stycznia 2018 r. definitywne zlikwiduje bezpłatne torby plastikowe w sklepach. W przyszłym roku mogą one kosztować nawet złotówkę. Zgodnie z projektem wydawanie lub sprzedaż toreb plastikowych będzie się wiązało z nową opłatą „recyklingową”, która może wynosić nawet 1 zł za sztukę.

Nowe przepisy to dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, które nakazują zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Ta nowa opłata będzie doliczona do obowiązującej już ceny takiej torby albo będzie podstawową opłatą za torbę. Przedsiębiorca, który prowadzi sklep lub hurtowego będzie musiał pobrać opłatę recyklingową od klientów.

Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Teraz najczęściej takie torby są wydawane w sklepach przy kasie. Z opłaty będą wyłączone bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli o grubości poniżej 15 mikrometrów. Jednak pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.

W zasadzie wskazana w ustawie maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł. Jednak stawka obowiązująca będzie określona w rozporządzeniu ministra środowiska, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających m.in. specyfikę polskiego rynku, siłę nabywczą dochodów, poziom cen itp. Prowadzący sklepy nie będą musieli prowadzić ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydanych toreb. Wszystko ma doprowadzić do zmniejszenia używania toreb plastikowych przez Polaków.