Są takie grzechy, za które ksiądz absolutnie nie rozgrzeszy pokutnika. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I wcale nie jest to zabójstwo czy zdrada. Duchowny nie udzieli rozgrzeszenia za: