Organizacje pozarządowe działające na rzecz Tarnobrzega i jego mieszkańców spotkały się 7 kwietnia w sali kameralnej TDK z przedstawicielami Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły głównie problematyki prawidłowego rozliczania dotacji otrzymywanych z  Urzędu Miasta na działania pożytku publicznego oraz kierunków i sposobów współpracy organizacji z Miastem. Przedstawiciele urzędu przedstawili najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdaniach z wykonanych działań, a także wysłuchali informacji płynących ze strony organizacji.

Podczas dyskusji zgłoszonych zostało wiele propozycji, które usprawniłyby prace stowarzyszeń. Najmocniej naciskano na możliwość wcześniejszego ogłaszania konkursów ofert na zadania z zakresu działań pożytku publicznego, tak aby pewne działania można realizować z początkiem roku. Dopytywano się także o możliwość wydatkowania wkładu własnego jeszcze przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania. Pojawiły się również głosy o udostępnienie publiczne list rankingowych ofert ocenianych w poszczególnych konkursach. Przedstawiciele III sektora uznali, że dobrą praktyką byłoby częstsze organizowanie spotkań z urzednikami, ale w gronie organizacji zajmujących się tym samym obszarem działań. Poruszono też kwestie udziału stowarzyszeń w imprezach organizowanych przez Miasto, jak przykładowo „Dni Tarnobrzega”. Uznano, że tradycyjnie powstanie stoisko o nazwie „Strefa NGO”, gdzie podczas imprezy organizacje będą mogły promować swoje inicjatywy.


Jednym z tematów poruszonych na spotkaniu była kwestia promowania najlepszych inicjatyw pozarządowych realizowanych w Mieście. Ze strony Urzędu padł pomysł wprowadzenia konkursu wyłaniającego takie inicjatywy w danym roku. Zebrani stwierdzili, że warto pomyśleć nad szczegółami takiego konkursu, ale drogą elektroniczną, która przez  wielu przedstawicieli uznana została za odpowiednią formę komunikacji i konsultacji.


Ostatnim poruszonym podczas spotkania tematem był budżet obywatelski. Głosy padające w tej kwestii wskazywały na problemy związane z aktem głosowania. Szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych, dla których dokuczliwym problemem było dotarcie do Urzędu. Dlatego pytano o możliwość głosowania przez pełnomocników, listy lub za pośrednictwem osób, które wydelegowane zostałyby z Urzedu w celu zbierania głosów od mieszkańców w miejscu ich zamieszkania. Zebrani postulowali także, aby sposób głosowania nie wprowadzał niesprawiedliwości, by każdy mieszkaniec miał takie same szanse oddania głosu, niezależnie czy mieszka na osiedlach wielskich, czy w centrum miasta. Wskazywano, że uprawnieni do głosowania w Urzędzie Miasta często nie mogli oddać głosu w godzinach pracy urzędu, podczas gdy mieszkańcy osiedli wiejskich mogli głosować nawet w niedzielę.