Dobra wiadomość od Wojewody Podkarpackiego! Mamy ponad 600 tysięcy dofinansowania do remontu ulicy w Nagnajowie! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Gminie Tarnobrzeg promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2011-2016.

Ministerialna promesa dofinansuje zadanie pn.: „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej w miejscowości Tarnobrzeg”. Wartość kosztorysowa inwestycji to 800 000,00 zł z czego dofinansowanie stanowić będzie 640 000,00 zł.

Remont drogi zgłoszony został w zakresie nawierzchni, poboczy, zjazdów, przepustów pod zjazdami, odmulenia i umocnienia rowów. Nadwiślańska wyremontowana zostanie jeszcze w 2017 roku.