Od 1 kwietnia w Dziale Świadczeń Społecznych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będzie realizowany wchodzący tego dnia w życie program „Rodzina 500 Plus”. Wnioski można pobierać już od dzisiaj!

Program „ Rodzina 500 Plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Jego celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. W ramach programu rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, co miesiąc, na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzymają rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto, jeśli w rodzinie jest wychowywane niepełnosprawne dziecko. Zasady liczenia dochodu obowiązują jak w przypadku świadczeń rodzinnych (dochody rodziny liczone za 2014 r).

Świadczeniobiorcy uprawnieni do świadczeń rodzinnych, którym nie uległa zmianie sytuacja rodzinna i dochodowa będą mogli ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko, ponieważ ich dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. Ze świadczenia wychowawczego mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni   i opiekunowie faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze jest dochodem nieopodatkowanym i nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, stypendium szkolnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można pobierać od 21 marca 2016 r. w pokoju 221, I piętro, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Składanie wniosków rusza 1 kwietnia 2016 r. i będzie się odbywać w pokoju 108sala konferencyjna na I piętrze. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki dokumenty należy składać w godz. 7.30 do 15.30. Natomiast we wtorki, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Tarnobrzega,  czas pracy będzie wydłużony – tego dnia wnioski będą przyjmowane w godz.7.30 do 17.00.

Jeśli wniosek będzie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, to świadczenie będzie przyznane i wypłacone z wyrównaniem, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 1 kwietnia). Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r do 30 września 2017 roku.

We wniosku należy wpisać nr konta bankowego, na które będzie przekazywane świadczenie wychowawcze.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego udostępniany jest bezpłatnie. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 214).

Formularz jest już dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  
http://www.mopr.pl./
Wnioski należy składać  dopiero od 1 kwietnia br. Wnioski złożone oraz nadane, wysłane przed 1 kwietnia pozostaną bez rozpatrzenia!
http://moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/pliki/plik/rodzina500plus-1456904309.pdf
 http://www.tarnobrzeg.pl/documents/10156/731638/wniosek-pdf-+500.pdf